Beschermde Geclusterde Woonvorm Zintri - Bergen op Zoom

Geclusterde Beschermde Woonvorm voor mensen met Autisme (al dan niet met een normale begaafdheid) en/of overige psychiatrische problematiek. Er is sprake van Scheiden Wonen en Zorg, je hebt een eigen appartement/studio (eigen woning – zorg van Zintri).

Deze woonvorm is een tussenstap tussen intramurale zorg en verblijf en zelfstandig wonen in de wijk. Je kunt hier wonen wanneer je toe bent aan meer zelfstandigheid (eigen woning) maar nog wel de directie nabijheid en zorg nodig hebt.

Binnenkort start Amerhoeve in de gemeente Geertruidenberg met een nieuwe woonvoorziening. Ze bieden plaats aan jongvolwassenen in de startleeftijd van 18-30 jaar met diverse beperkingen, zoals bv verstandelijke beperking, ASS en aanverwante stoornissen. Er zal 24-uurs professionele begeleiding aanwezig zijn.