AutiMatch

AutiMatch streeft ernaar dat mensen met autisme en een normale of bovengemiddelde intelligentie kunnen participeren in de maatschappij en aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. AutiMatch doet dit onder andere door het faciliteren van ontmoetingen tussen mensen met autisme en werkgevers op regionale AutiMatch-dagen. In 2016 zijn er AutiMatch dagen geweest in Oosterhout en Roosendaal. In 2017 zal AutiMatch worden doorontwikkeld van een project naar product.

Kijk voor meer informatie op www.autimatch.nl.

Move your ass

2 keer per jaar worden er workshops georganiseerd om samen muziek te maken in een band. 

De workshops zijn bedoeld voor zowel mensen die nog willen leren spelen als mensen die al een instrument spelen. De muziek docent zorgt voor de indeling van de bands. In 2016 hebben er in totaal 6 bands aan deel genomen. Popcorner is een initiatief van Surplus waarbij muziek gemaakt wordt met anderen, in dit geval met mensen met autisme. De visie van Popcorner is dat muziek een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden. Popcorner wil mensen verbinden aan een kansrijke leer-werkomgeving waar ruimte is voor zelfontplooiing, creativiteitsontwikkeling, scholing en toeleiding tot arbeid. 

United Tunes

Afsluiting van de popworkshops met een groot muziekevenement waaraan ook andere bands deelnamen en ongeveer 400 bezoekers. Dit evenement is voor iedereen toegankelijk. 

Fasstrunners

Hardlopen in kleine groepen met als doel later door te stromen naar Sprint. Gezamenlijk lopen van de singelloop.

Raffy

Elke tweede vrijdag van de maand wordt er gezamenlijk gegeten met als doel vergroten netwerk.

Tasst Toe 

Nieuw in 2016 is het ontstaan van 3 kookclubs. Doel is samen koken en eten. In 2017 worden de kookclubs uitgebreid met meerdere locaties en komt er een samenwerking met Colour Kitchen.

 

Diverse acties om autisme onder de aandacht te brengen.

- Netwerkborrel ASSIST jaarlijks

- Autisme markt in Roosendaal 2016

- Autismemarkt in Oosterhout in 2017

- Kerstdiner Bregje

- Samenwerking met Vitalis College

 

Het autisme netwerk organiseert verder samen met het AIC vier informatie avonden/lezingen per jaar over actuele onderwerpen. Er is een samenwerking met Chassé Cinema waarbij alle actuele films en documentaires over autisme worden vertoond. We organiseren regelmatig autisme informatiemarkten of zijn te vinden op de lokale markten om autisme onder de aandacht te brengen. Het netwerkwerk ondersteunt vrijwilligersinitiatieven zoals het Autisme Breda Cafe, AIC en Oerwaut, Autopia. We doen alles samen met de doelgroep voor de doelgroep.