Het kernteam heeft 2 keer per jaar een contactpersonen bijeenkomst met als doel deskundigheidsbevordering van professionals door sprekers uit te nodigen en tevens dient deze middag om te netwerken.

 

Thema’s in 2016:

• Autisme en gamen

• Communicatie & Visualisatie bij kleuters

 

Thema’s in 2017:

• Coalitie vanuit Autisme Bekeken

• Autisme bij ouderen