Het autisme netwerk bestaat uit organisaties die samen zorgen dat er afstemming in de zorg en ondersteuning voor mensen met autisme. Dit geldt voor alle levensgebieden zoals onderwijs, educatie, werk, dagbesteding, wonen, vrije tijd en financiën. Het werkgebied omvat West-Brabant.

Het autisme netwerk is er in de eerste plaats voor mensen met autisme. Het doel is dat mensen met autisme optimaal kunnen participeren in deze maatschappij. Voorbeeld daarvan is AutiMatch op het gebied van werk.

Alle leden hebben, door het ondertekenen van een convenant, de afspraak met elkaar gemaakt gezamenlijk te kijken en actie te nemen naar kansen en knelpunten in de zorg voor mensen met autisme. 

Het autisme netwerk bestaat uit een kernteam( afgevaardigde autisme deskundigen van de deelnemende organisaties) dat maandelijks bij elkaar komt en waar complexe casuïstiek of knelpunten besproken kunnen worden. Daarnaast worden er elk jaar speerpunten vastgesteld waar dat jaar extra aandacht aan wordt gegeven. Het kernteam is verantwoordelijk voor het organiseren van projecten en/of acties waarbij de doelstelling is om aandacht te vragen voor autisme en de beeldvorming positief te veranderen.

De coördinator is verantwoordelijk voor de continuïteit van het kernteam en organiseert daarnaast twee keer per jaar het contact personen netwerk. Dit is een bijeenkomst om de deskundigheid te vergroten voor professionals en tevens een gelegenheid waarbij organisaties kunnen netwerken.

De website heeft als doel om informatie te bundelen en een kennisbron te zijn voor iedereen.

Waar we voor staan

• het geven van informatie en advies bij vragen van professionals, mensen met autisme en anderen. Vragen kunnen betrekking hebben op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. 

• Bundelen van kennis en expertise.

• Kijken naar kansen en knelpunten in de zorg.

• Het realiseren van projecten waardoor mensen met autisme weer mee doen in de samenleving.

• Projecten en activiteiten om autisme onder de aandacht te brengen samen met mensen met autisme.

• Speerpunt in 2016 was onderzoek naar thuiszitters. Dit wordt voortgezet in 2017.

• In 2017 ook onderzoek naar de doodswens bij mensen met autisme in samenwerking met het lectoraat End of Life Care van Avans Hogeschool.

• Onderdeel van het netwerk is het kernteam, dat wordt ingezet bij casuïstiek besprekingen en vastgelopen situaties waarbij wordt gezocht naar samenwerking over de schotten heen.

• Nieuw in 2017 is de naamsverandering van Autisme Netwerk West-Brabant naar Autisme Netwerk. Samen met een nieuw logo en een nieuwe website. 

Convenantpartners